Προσέλκυση επενδύσεων και βιομηχανικά πάρκα

 

Άρθρο Υφυπουργού Εξωτερικών, Κώστα Φραγκογιάννη

 

Λένε ότι η βιομηχανία είναι η ατμομηχανή της οικονομίας της κάθε χώρας. Και στη χώρα μας (όσο κι αν η ναυτιλία, ο τουρισμός, τα έργα υποδομών, η ενέργεια κι οι ανανεώσιμες πηγές της, η υψηλή τεχνολογία και καινοτομία αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες κι ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομικής μας δραστηριότητας) η βιομηχανία ήταν, είναι και θα παραμείνει μέγιστος στόχος στην προσέλκυση ξένων και ντόπιων μεγάλων επενδύσεων και δημιουργία σημαντικών θέσεων εργασίας με σταθερότητα και προοπτική.

Καθώς όμως ο χρόνος κυλά, η υψηλή τεχνολογία, η καινοτομία, ο αυτοματισμός και τα έργα εντάσεως κεφαλαίου αλλάζουν τόσο το προφίλ των βιομηχανικών επενδύσεων όσο και τις απαιτήσεις των ίδιων των επιχειρήσεων προκειμένου για τις υποδομές που απαιτούνται αλλά και τα κίνητρα που χρειάζονται για να πραγματοποιηθούν οι πολυπόθητες βιομηχανικές επενδύσεις.

Η εικόνα του χθες: Το 1965 ψηφίστηκε ο πρώτος νόμος για τις βιομηχανικές περιοχές και πάρκα. Μέχρι σήμερα ιδρύθηκαν συνολικά 57 ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ και ΕΠ συνολικής έκτασης 75.000 στρεμμάτων εντός των οποίων έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί λιγότερο από το 5% των καταγεγραμμένων βιομηχανικών, βιοτεχνικών, μεταφορικών και αποθηκευτικών δραστηριοτήτων της χώρας. Παρ’ όλα αυτά, στην Ελλάδα εντοπίζονται 181 άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις συνολικής έκτασης 300.000 στρεμμάτων, και έτσι το συντριπτικά μεγάλο ποσοστό της βιομηχανικής δραστηριότητας βρίσκεται διάσπαρτο σε αγροτικές περιοχές, εκτός σχεδίου.

Η εικόνα του αύριο και το όραμα μας: τα Οργανωμένα Βιομηχανικά Πάρκα (ΟΒΠ). Πρόκειται για οργανωμένους χώρους υποδοχής βιομηχανικών δραστηριοτήτων που αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών και υποδομών που ιδρύεται και λειτουργεί για την υποστήριξη βιομηχανικών και συναφών δραστηριοτήτων υπό τη διαχείριση και την επίβλεψη ενός εξειδικευμένου φορέα. Φανταστείτε έναν κατάλληλο χώρο κοντά σε οδικούς άξονες που εξυπηρετούν τις απαιτούμενες μεταφορές, κοντά σε λιμάνι ή τερματικό σταθμό τρένου, με όλα τα έργα υποδομής όπως τα δίκτυα οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης υγρών λυμάτων, στερεών αποβλήτων, βιολογικού καθαρισμού, αποχέτευσής όμβριων, παροχής φυσικού αερίου, τηλεφωνικών γραμμών και ευρυζωνικών δικτύων. Είναι τελείως χωροταξικά θεωρημένα, χαρακτηρισμένα για αντίστοιχη χρήση, διαθέτουν δίκτυο πυρόσβεσης, δίκτυο άρδευσης πρασίνου, δίκτυο ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτροδότησης, τηλεθέρμανσης αλλά και συστήματα ενεργειακής διαχείρισης από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα υβριδικά συστήματα που σέβονται την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον και την πράσινη ενέργεια. Σε ένα τέτοιο οργανωμένο χώρο υπάρχουν υποστηρικτικές καταστάσεις που βοηθούν τον επιχειρηματία στα πρώτα του βήματα. Προσωρινά γραφεία για να εγκατασταθεί, χώροι ενδιαίτησης και αίθουσες συναντήσεων. Ο δε φορέας που διαχειρίζεται την λειτουργία ενός ΟΒΠ είναι αυτός που έχει τη δυνατότητα να φροντίζει (fast track) τη γρήγορη έκδοση των απαιτούμενων αδειών και ελέγχει την σύννομη εγκατάσταση της επιχείρησης

Η Οικονομική Διπλωματία και μονάδες εξωστρέφειας της χώρας, προσελκύουν τον δυνητικό επενδυτή, προσφέροντας του κίνητρα και αιτίες εγκατάστασης στη χώρα μας, μεταξύ των οποίων και τη δυνατότητα να αγοράζει ή νοικιάζει μακροχρόνια το οικόπεδο που χρειάζεται, με όλες τις απαιτούμενες υποδομές και την απαραίτητη διοικητική εξυπηρέτηση για να πραγματοποιήσει το εκάστοτε επενδυτικό του πλάνο.

Η νέα βιομηχανική πολιτική της ευρωπαϊκής επιτροπής που καθορίστηκε το 2017 έχει ως βασικούς άξονες την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, την αναζωογόνηση των περιφερειών και την χρήση των καλύτερων τεχνολογιών για τη δημιουργία μιας έξυπνης, καθαρής, καινοτόμου βιομηχανίας. Η διεθνής εμπειρία δείχνει την αξία της ανάπτυξης των οργανωμένων βιομηχανικών πάρκων σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο τους στην βιομηχανία, την ενίσχυση των επενδύσεων και στην οικονομική ανάπτυξη.

 

*εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής