Πολιτισμός Πολιτιστικές ανταποκρίσεις

20ος Διεθνής Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ποίησης και Πεζογραφίας της Ένωσης Λογοτεχνών Β. Ελλάδος

Η Ένωση Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος (Ε.Λ.Β.Ε.) προκηρύσσει τον 20ό Διεθνή Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης και Πεζογραφίας. Διαβάστε πώς θα πάρετε μέρος.


Η Ένωση Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος (Ε.Λ.Β.Ε.) προκηρύσσει τον 20ό Διεθνή Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης και Πεζογραφίας, με θέμα: «50 χρόνια από την τουρκική εισβολή και κατοχή της Κύπρου, 50 χρόνια ελπίδας για λευτεριά».

Τα Ποιήματα μπορεί να είναι έμμετρα (με μέτρο και ομοιοκαταληξία) έως 32 στίχους ή ελεύθερα έως 300 λέξεις.

Τα Διηγήματα θα είναι από 1.000 έως 2.000 λέξεις.

Στον Διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όλοι όσοι γράφουν στην Ελληνική γλώσσα, είτε διαμένουν στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, εκτός από τα μέλη του ΔΣ της Ε.Λ.Β.Ε. και οι συγγενείς τους μέχρι Β΄ βαθμό. Τα έργα θα πρέπει να είναι γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα, με σωστή ορθογραφία και στίξη, που θα λαμβάνονται υπ’ όψη κατά τη βαθμολογία.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να λάβει μέρος με ένα έργο ανά κατηγορία, με ξεχωριστό φάκελο, όπως αναφέρεται παρακάτω, σχετικά με τα στοιχεία του.

Οι συμμετοχές πρέπει να αποσταλούν μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2024, η οποία είναι και η ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού.

Τα έργα θα αποστέλλονται εντός φακέλου σε 5 αντίγραφα. Θα είναι γραμμένα ηλεκτρονικά, με στοιχεία Times New Roman, μεγέθους γραμμάτων 12, ενώ επάνω δεξιά στην πρώτη σελίδα θα αναγράφεται το ψευδώνυμο του Λογοτέχνη, το οποίο θα πρέπει να είναι μονολεκτικό, Ελληνικό και με κεφαλαία γράμματα. Εντός του φακέλου θα υπάρχει μικρότερος σφραγισμένος φάκελος, ο οποίος θα περιέχει τα στοιχεία του διαγωνιζομένου, ήτοι:

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας, τηλέφωνο σταθερό – κινητό, email, τίτλος έργου και ψευδώνυμο. Όλα τα στοιχεία του μικρού φακέλου θα είναι επίσης δακτυλογραφημένα. Εφ’ όσον λάβουν μέρος και νέοι κάτω των 18 ετών, να γράψουν και την ηλικία τους, ώστε να αξιολογηθούν ανάλογα.

Στον κλειστό μικρό φάκελο θα αναγράφεται απ’ έξω μόνο το ψευδώνυμο, ενώ στον μεγάλο, στη θέση του αποστολέα, θα αναγράφεται το ψευδώνυμο, και στη θέση του παραλήπτη, η διεύθυνση της Ένωσης, ήτοι: ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Τσιμισκή 128, ΤΚ 54621 Θεσσαλονίκη.

Τα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα και αδημοσίευτα. Θα κριθούν από πενταμελή επιτροπή ξεχωριστά, η κρίση της οποίας θα είναι οριστική και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Τα έργα δεν επιστρέφονται. Η Ε.Λ.Β.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να εκδώσει τα έργα σε βιβλίο, ενώ τα πνευματικά δικαιώματα παραμένουν στους δημιουργούς, οι οποίοι και αποδέχονται τον όρο αυτό με τη συμμετοχή τους και μόνο στον Διαγωνισμό. Οι δημιουργοί οφείλουν να έχουν τα έργα τους σε ηλεκτρονική μορφή και να τα αποστείλουν στην Ε.Λ.Β.Ε. για το βιβλίο, όταν θα τους ζητηθούν.

Τα έργα απαγορεύεται να έχουν οποιαδήποτε ένδειξη, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αποκαλύπτει την ταυτότητα του συγγραφέα, όπως χειρόγραφες σημειώσεις, διορθώσεις κλπ.

Κάθε παραβίαση των όρων από τους συμμετέχοντες αποφέρει την ακύρωση της συμμετοχής τους από το Διαγωνισμό.

Οι βραβεύσεις θα γίνουν σε ειδική τελετή, μετά το πέρας του διαγωνισμού και την έκδοση των βιβλίων. Για την ημερομηνία βραβεύσεων θα ενημερωθείτε σχετικά.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στην Πρόεδρο της Ένωσης, κυρία Στέλλα Σωτήρκου, τηλ. 6988 553360.

[Φωτογραφία: Aaron Burden]

 

Αφήστε μια απάντηση